KM DESIGNWORKS

Üzerinde yaşadığımız fiziksel zeminleri tasarlayan mimarlık, günlük varoluşta önemli bir rol oynar. Mimari fikirlerin belirlediği mekânlarda bir yerden bir yere hareket ederken bu gerçeklikle ilişki içindeki kendi evrenimizi yaratırız. Her gün, kısmen bizim, kısmen de bir tasarımcının/inşaatçının eseri olan mekânlarda bulunuruz.

Bugün hayatlarımızı şekillendirmek için mimarlara ve tasarımcılara yüklenen sorumluluk zaman zaman hafife alınsa da, bu sorumluluk, yaşam biçimimizin temel bir unsurudur. Yaşama dair kaygılar ve hayat tarzı endişesi toplumlarımızda her yere hakim gibi görünüyor. Buna karşılık, işlevsel ve estetik olarak yaşamla uyumlu alanlar yaratmaya gelince, çoğu yer beklentilerin gerisinde kalmakta.

KM, görünüşte en sıradan olandan en görünür olana kadar projenin her ölçeğinde ve noktasında işlevsel çözümler üreterek mekânı zenginleştiren bir mimari ve tasarım yaklaşımı benimser. Banyolar, koridorlar, merdivenler ve servis alanları, kaçınılmaz olarak günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz mekânlar, girişler, oturma odaları ve geniş bireysel ofis alanları kadar önemli mekânlar olarak ele alınır. Projeye bir bütün olarak bakıldığında, projenin her bir unsuru, kendi işlevleri ve toplam verimliliği göz ardı edilmeden projenin bütünlüğü ile uyumlu olmak zorundadır. Bir oturma odası düzenlemesi sadece bir sandalye ve kanepenin yan yana gelmesi değil, aynı zamanda eski ev alışkanlıklarıyla veya modern yaşam tarzına göre düzenlenmiş bir yaşam alanı genelinde beliren dinamik bir tasarım matrisinin başlangıcıdır.

KM’nin tasarım estetiği, her alanın görsel odağını ve programını, müşterinin ve programın genel ihtiyaçlarına göre hassas bir şekilde düzenleyerek temel form, şekil ve ışık unsurlarını kullanarak auraya sahip mekânlar yaratır. Işık, ister doğal ister yapay olsun, KM’in ellerinde, adeta mekânı pozitif bir ışıltıyla kaplayan mimari bir unsurdur. Ayrıca, incelikle işlenmiş her bir malzeme ve desen parçasının renginden ve dokunuşundan, her bir tasarım nesnesinin ve sanat eserinin sembolik gücüne ve mimari geometrinin ritmine kadar her bir unsur, uyumlu bir denge yaratılabilmesi için çok önemlidir. Bu benzersiz modern denge, bir mekânda müşterinin kullanım biçimini iyileştirir ve bu kullanım biçimine müdahale etmez. Bu, mimariyi ve tarzı ön plana çıkararak insanı arka plana iten bir anlayış değildir.

KM’nin açık tasarım felsefesi, her alanın kendi kısıtlarına odaklanarak modern bir yaklaşımla açık, dinamik ve konforlu yaşam alanları yaratmaktır. Günümüz mimarisine ve tasarımına benzersiz ve önemli katkılar sunar.

Gökhan Karakuş, Mimar